Uwaga!!! Zmiana przepisów dotyczących składania CIT8 za 2018 rok dla organizacji związkowych, fundacji i stowarzyszeń!!!!

CIT 8 TYLKO ELEKTRONICZNIE I Z E-PODPISM!!!

Przypominamy, że zmieniły się zasady dotyczące składania rocznych zeznań finansowych o wysokości osiągniętego przez związki zawodowe, fundacje lub stowarzyszenia dochodu lub straty. Obecne przepisy nakazują związkom zawodowym, fundacjom lub stowarzyszeniom posiadającym osobowość prawną a nieprowadzącym działalności gospodarczej, wysyłanie sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej.

Oznacza to, że każdy taki związek musi składać deklarację CIT8 jedynie w formie elektronicznej i zatwierdzać je e-podpisem. Zmiana ta jest o tyle istotna, że nie będzie już istniała możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, jak to miało miejsce do tej pory.

Dodatkowo narzucona została konieczność posiadania podpisu kwalifikowanego, który stanowi niemały koszt, gdyż kształtuje się on w wysokości ok. 350zł. Ponadto taki podpis wyrobić można jedynie w certyfikowanych przez Państwo firmach.

Zatem CIT8 za rok 2018, czyli zeznanie roczne o wysokości osiągniętego przez związek zawodowy, fundację lub stowarzyszenie dochodu lub straty należy składać tylko w formie elektronicznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń przygotowaliśmy ofertę przesyłania przygotowanych deklaracji CIT8 w formie elektronicznej. Nasza firma przejmuje obowiązek przesłania deklaracji CIT8 w formie elektronicznej i zabezpiecza go kwalifikowanym podpisem. Dzięki temu organizacja związkowa, fundacja lub stowarzyszenie zaoszczędza czas, gdyż nie musi ubiegać się o podpis kwalifikowany. Dodatkowo opłata pobierana za wysłanie deklaracji jest o wiele niższa od ceny podpisu kwalifikowanego, a na dodatek dajemy gwarancje i potwierdzenie wysłania deklaracji CIT8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.