Korzystanie z usługi przesyłania dokumentów, które muszą być zabezpieczone podpisem kwalifikowanym jest proste, szybkie i bezpieczne. Usługa wysyłania dokumentów Lamoric pozbawiona jest niepotrzebnych formalności i biurokracji. Zawiera się ona w kilku krokach:

  1. Podpisanie umowy
  2. Przesłanie dokumentów
  3. Wysłanie dokumentów zabezpieczonych podpisem kwalifikowanym
  4. Odesłanie urzędowego potwierdzenia prawidłowo przesłanych dokumentów