Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania2019-03-14T14:36:11+00:00
1. Jak powinien zostać wysłany CIT-8 do Lamoric?2019-03-14T14:30:53+00:00

Uwaga nie wysyłamy skanu CIT-8 wypełnionego „ręcznie”.  Dokument należy wypełnić w formie elektornicznej, zapisać go na komputerze i wysłać CIT8 w postaci pliku na adres podpis@lamoric.pl.

2. Na jakim druku wypełniamy CIT8?2019-03-14T14:31:01+00:00

CIT-8 musi zostać wypełniony na druku (formularzu) interaktywnym, który jest do pobrania na naszej stronie  https://lamoric.pl/do-pobrania/

3. Kto podpisuje pełnomocnictwo na formularzu UPL-1?2019-03-14T14:31:06+00:00

Pełnomocnictwo UPL-1 podpisują dwie upoważnione do tego osoby (z zarządu organizacji).

4. Jaki powinien być tytuł przelewu i na jaki rachunek wpłacić opłatę za wysłanie CIT-8?2019-03-14T14:31:14+00:00

Tytuł przelewu: nazwa organizacji związkowej, imię i nazwisko przewodniczącej /-ego

Nr rachunku bankowego: 93 1050 1399 1000 0024 5191 2030

ING Bank Śląski

5. Co zrobić po złożeniu pełnomocnictwa UPL-1 do Urzędu Skarbowego?2019-03-14T14:20:36+00:00

Skan druku UPL-1 należy przesłać na adres mailowy podpis@lamoric.pl.

6. Jaki czas ma Urząd Skarbowy na wprowadzenie formularza pełnomocnictwa UPL1?2019-03-14T14:21:35+00:00

Urząd Skarbowy wprowadza UPL-1 w terminie do 48 godzin i dopiero po tym czasie może być wysłana deklaracja CIT-8 przez Lamoric do Urzędu Skarbowego.

7. W jaki sposób wysyłany jest formularz pełnomocnictwa UPL-1 przez Lamoric do organizacji?2019-03-14T14:22:30+00:00

Lamoric wysyła mailem częściowo uzupełniony formularz pełnomocnictwa UPL1, następnie organizacja musi go wypełnić  zgodnie z instrukcją ( która również jest wysłana).

8. 8.Jaki adres należy wpisać na druku UPL-1 w pozycji C.2. Adres do doręczeń?2019-03-14T14:23:14+00:00

W pozycji  C.2. Adres do doręczeń, wpisuje się adres organizacji wypełniającej formularz.

9. 9.Kiedy zostanie wystawiona faktura za usługę przez Lamoric na rzecz organizacji związkowej?2019-03-14T14:24:02+00:00

Faktura zostanie wystawiona po podpianiu umowy i wysłaniu opłaty przez organizację związkową na wskazany rachunek. Po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Lamoric i jej zaksięgowaniu, faktury przesłane są emailem do organizacji.

10.Kiedy są wysyłane potwierdzenia wysłania CIT, do organizacji związkowych przez Lamoric?2019-03-14T14:24:44+00:00

Lamoric wysyła elektronicznie CIT-8, następnie czeka na urzędowe potwierdzenie wysłania i podpisania przez nią Cit-8 od urzędu skarbowego (tzw. UPO). Po otrzymaniu UPO potwierdzenia są na bieżąco wysyłane do organizacji. Uwaga termin może być różny.

11.Czy Lamoric wysyła również sprawozdania finansowe?2019-03-14T14:25:21+00:00

Nie, Lamoric nie wysyła elektronicznie sprawozdań finansowych, ze względu na brak instrukcji wysyłania Ministerstwa Finansów.

12.Co zrobić jeżeli występuje problem z otwarciem formularza interaktywnego CIT-8?2019-03-14T14:26:05+00:00

Najpierw należy zapisać plik deklaracji CIT-8 na komputerze. Dopiero wtedy otworzyć plik zapisany na komputerze.

13.Co zrobić gdy nie pojawia się na formularzu CIT-8/0?2019-03-14T14:26:44+00:00

Proszę wpisać w poz. 32  formularza cyfrę 1.

14.Jak wypełniać datę w formularzu CIT-8?2019-03-14T14:27:16+00:00

W dacie w pozycjach 4 i 5 prosimy nie wykreślać myślników.

15.Co zrobić po wypełnieniu CIT-8? Ważne!2019-03-14T14:28:06+00:00

Po wypełnieniu formularza CIT-8, w górnym prawym roku należy kliknąć „sprawdź poprawność”. Jeżeli będą błędy, system wskaże, które pozycje deklaracji należy poprawić. Jeżeli deklaracja została wypełniona poprawnie, można ją przesłać do Lamoric.

16.Co zrobić jak mamy problem z wypełnieniem pozycji POWIAT w CIT-8?2019-03-14T14:28:49+00:00

W pozycji 11 (POWIAT) należy wpisać np. M. Katowice, czyli miasto danego powiatu.

17.Co zrobić z umową otrzymaną od Lamoric?2019-03-14T14:29:28+00:00

Umowę należy podpisać i odesłać skan na adres emailowy podpis@lamoric.pl.

18.Do kiedy Lamoric wysyła CIT-8?2019-03-14T14:30:13+00:00

Deklaracje CIT-8 są wysyłane do 20 marca 2019 roku.